QMEG OS

From Atariki

Revision as of 16:05, 9 gru 2004; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Alternatywny system operacyjny dla atari stworzony przez Stefana Dorndorffa Cechuje go natywna obsługa Ultra Speed oraz obsługa dodatkowego układu PIA działającego jako port w standardzie Centronics. Dostępnych jest kilka wersji mniej lub bardziej zmodyfikowanych.


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools