QuaST

From Atariki

Revision as of 10:59, 11 lis 2006; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Party organizowane przez Van Eijk'a na Pomorzu (w Ornecie). Jest (prawie) co roku. Do tej pory odbyło się 9 edycji tego party, poczynając od pierwszej połowy lat dziewiędziesiątych do 2005 roku (z przerwą między 1999-2003 r.).


  • QuaST 1993 - pierwszy zlot klubu QuaST (Klub Użytkowników Atari ST)
  • QuaST 1994
  • QuaST 1995 - pierwszy zlot na którym pojawiły się konkursy na Atari 8-bit
  • QuaST 1996
  • QuaST 1997 - rekordowa pod względem ilości prac na XL/XE
  • QuaST 1998 - była to próba party multiplatformowego, niezbyt udana w opinii większości uczestników
  • QuaST 2003 - powrót po długiej przerwie - luźniejsza atmosfera, znacząco mniej produkcji (stuffu) z party
  • QuaST 2004
  • QuaST 2005
  • QuaST 2006 - z powodów mniej lub bardziej obiektywnych nie odbył się (przyszłość tego party też rysuje się mgliście...)
Personal tools