QuaST

From Atariki

Revision as of 06:54, 7 lip 2007; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Pierwotnie nazwa klubu zrzeszająjego użytkowników Atari ST/E (oryginalne rozwinięcie nazwy Qlub Użytkowników Atari ST). Pierwotnie siedziba klubu mieściła się w Nakle przy ulicy Niecałej. Po objęciu szefostwa przez Van Eijk'a klub został przeniosiony do Ornety.

Jednak większa część scenowców z tą nazwą ma zgoła odmienne skojarzenie. A mianowicie: party organizowane przez Van Eijk'a na Pomorzu (w Ornecie). Odbywało się (prawie) co roku. Do tej pory - 9 edycji tego party, poczynając od pierwszej połowy lat dziewiędziesiątych do 2005 roku (z przerwą między 1999-2003 r.).


  • QuaST 1993 - pierwszy zlot klubu QuaST
  • QuaST 1994
  • QuaST 1995 - pierwszy zlot na którym pojawiły się konkursy na Atari 8-bit
  • QuaST 1996 - pamiętny pokaz dema AssKicker
  • QuaST 1997 - rekordowy pod względem ilości prac koderskich na XL/XE
  • QuaST 1998 - była to próba party multiplatformowego, niezbyt udana w opinii większości uczestników
  • QuaST 2003 - powrót po długiej przerwie - luźniejsza atmosfera, znacząco mniej produkcji (stuffu) z party
  • QuaST 2004
  • QuaST 2005
  • QuaST 2006 - z powodów mniej lub bardziej obiektywnych nie odbył się

Planowane jest zorganizowanie pożegnalnego QuaSTa. Chodzą słuchy o lecie 2008 roku.

Personal tools