Ramzes

From Atariki

Revision as of 18:06, 9 lis 2005; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Grafika:RAMZES.jpg


RAMZES - Piotr Hryń - były muzyk grupy Zelax. Wsławił się głównie udziałem w demie Endless Dream (ścieżka dźwiękowa dema, w której udział mieli także Foster i Maestro). Używał Chaos Music Composer. Niestety obecnie nie zajmuje się już Atari.

Personal tools