Ramzes

From Atariki

Revision as of 11:41, 9 lip 2006; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Grafika:RAMZES.jpg

Piotr Hryń - były muzyk grupy Zelax. Wsławił się głównie udziałem w demie Endless Dream (ścieżka dźwiękowa dema, w której udział mieli także Foster i Maestro). Używał Chaos Music Composer. Niestety obecnie nie zajmuje się już Atari.

Personal tools