Rejestry BLiTTER-a

From Atariki

Revision as of 21:18, 21 wrz 2022; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search
Nazwa Adres Opis
_halftone $ffff8a00 pamięć półtonów - 16 słów (=32 bajty)
_SrcXinc $ffff8a20 rejestr przesunięcia źródła x
_SrcYinc $ffff8a22 rejestr przesunięcia źródła y
_SrcAddr $ffff8a24 adres źródła
_EndMsk1 $ffff8a28 maska dla pierwszego słowa
_EndMsk2 $ffff8a2a maska dla środkowych słów
_EndMsk3 $ffff8a2c maska dla ostatniego słowa
_DstXinc $ffff8a2e rejestr przesunięcia celu x
_DstYinc $ffff8a30 rejestr przesunięcia celu y
_DstAddr $ffff8a32 adres celu
_XCount $ffff8a36 licznik x
_YCount $ffff8a38 licznik y
_hop $ffff8a3a operacje na półtonach (bajt - wykorzystane tylko dwa najmłodsze bity):
00 0 ustawia wszystkie bity celu na 1
01 1 używa tylko pamięci półtonów
10 2 źródło
11 3 źródło & pamięć półtonów
_op $ffff8a3b operacje logiczne (bajt)
_LineNum $ffff8a3c numer linii i dodatkowe flagi

Źródło: [1]

Zobacz też

Personal tools