Rolpho

From Atariki

Revision as of 20:34, 22 sie 2022; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Rolpho vel Rogal, właściwie Paweł Rogacewicz. Brat St0. Współzałożyciel grypy Deck6. Amigowiec, sympatyk demosceny, uczestnik zlotów atarowskich. Razem z St0 pisze symulator tramwaju.

Personal tools