SIO

From Atariki

Revision as of 21:53, 8 gru 2004; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

SIO - Serial Input/Output. Rezydujący w ROMie podsystem niskopoziomowych procedur dostępu do urządzeń szeregowych.

Personal tools