SIO2BSD

From Atariki

Revision as of 16:23, 20 cze 2007; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Program umożliwiający wykorzystanie PC jako wirtualnych stacji dysków do Atari, działający na platformach unixopodobnych (BSD, linux)

Korzysta z kabla SIO2PC

Autor: KMK.

Można pobrać stąd: http://drac030.krap.pl/sio2bsd.tar.gz


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools