SIO2SD

From Atariki

Jump to: navigation, search

Spis treści

Informacje Ogólne

SIO2SD to interfejs autorstwa Jakuba Kruszony-Zawadzkiego, pozwalający na wczytywanie gier/programów na Atari 8-bit poprzez port SIO z kart SD/MMC.

Grafika:Sio2sd.jpg

Cechy urządzenia

 • Obsługa kart SD/MMC (formaty FAT12, FAT16 i FAT32)
 • Obsługa plików w formatach ATR (rw), XFD (ro) i COM/XEX (ro)
 • Wyświetlacz 16x2 pokazujący aktualnie wybrany katalog i plik ATR/XEX podmapowany pod określony numer stacji dysków.
 • Obsługa SIO z turbo (możliwość ustawienia prędkości - HS Index od 1 do 16, standardowo 6, co odpowiada prędkości ok. 68,2 kbps, do wersji 2007.02.18 była stała prędkość 51 kbps - HS Index 10)
 • Wszystkie gęstości z sektorami 128 B i 256 B (TOMS-owe 512 B na razie nieobsługiwane), w tym również dyski 16 MB
 • Możliwość równoległej obsługi 8 stacji (do wersji 2007.02.08 tylko 4 stacje: D1-D4)
 • Możliwość konfigurowania z poziomu ATARI (możliwe ładowanie programu konfiguracyjnego bezpośrednio z urządzenia, bez potrzeby nagrywania na kartę SD)

Wydajność

Prędkość zmierzona programem RW-Test pod SpartaDOS X:

 • DOS Reading: 1719,8 B/sek.
 • DOS Writing: 5137,8 B/sek.
 • DOS Average: 3428,8 B/sek.

Użyto RW-Test w wersji 3.0 i karty SD Pretec Highspeed 60x.

Lista elementów

Poniżej przedstawiona jest lista elementów elektronicznych potrzebnych do budowy układu.

  Lp Ilość  Nazwa Elementu     Wartość     Oznaczenie elementu
  1   2  Rezystor        10k         R1,R3
  2   1  Potencjometr      2.2k        R2
  3   3  Rezystor        1.8k        R4,R5,R6
  4   3  Rezystor        3.3k        R7,R8,R9
  5   1  Rezystor        27R         R10
  6   3  Rezystor        220R        R11,R12,R13
  7   1  Kondensator tantalowy  10uF        C4
  8   2  Kondensator ceramiczny 22pF        C1,C2
  9   4  Kondensator ceramiczny 100nF        C3,C12,C10,C11
  10   5  Kondensator ceramiczny 22nF        C5,C6,C7,C8,C9
  11   1  Kwarc          7.3728 lub 14MHz  Q1
  12   1  Dioda Schottkiego    BAT85        opcjonalnie
  13   1  Procesor ATMEGA32-16PI (lub Atmega 32L-8PU) IC1
  14   1  Stabilizator      3.3V        IC2
  15   3  Diody LED        3V         LED1,LED2,LED3
  16   5  Mikrostyki        -         S1,S2,S3,S4,S5
  17   1  Gniazdo SD        -         SD
  18   1  Wyświetlacz 2x16 LED   -         JP3

Porady dotyczące uruchomienia układu

 • Dla kwarca 7.3728 MHz fuse procesora Atmel ustawiamy na (H:0xD1 ; L:0xFF)
 • Dla kwarca 14.3118 MHz fuse procesora Atmel ustawiamy na (H:0xC3 ; L:0x3F)
 • Jeżeli podczas wyboru plików ATR na wyświetlaczu pojawiają się śmieci - należy wymienić stabilizator napięcia 3.3V (na np. precyzyjny stabilizator napięcia 1.0A w obudowie TO-220)
 • Komunikat 'Błąd odczytu karty SD' - gdy jest włożona do slotu - przyczyną jest brak styku przy kondensatorze C12 lub stabilizatorze napięcia 3.3V. PCB jest dwustronne, dlatego zaleca się poprawić lutowanie z obu stron płytki dla tych elementów.

Programowanie, obsługa SIO

Sio2SD jest urządzeniem SIO, z którym możemy się komunikować. Wykorzystuje tę możliwość dedykowany przez autora Sio2SD.com, a także grupy MadTeam Atari Commander od wersji 1.7 oraz S2S.com autorstwa Truba

Poniżej oficjalne dane zebrane przez Pajero zgodne z wersją firmware 2.5.
Nowsze wersje (3.0) mają o wiele większą liczbę komend, co opisane jest na nowej stronie www...

Wykaz komend

 • $300 DDEVIC = $73
 • $301 DUNIT = deviceID
 • $306 DTIMLO = $7f minimum, optymalnie $90
 • $307 DUNUSE = $00 zawsze

DeviceID znajduje się w pliku konfiguracji Sio2SD.com (musi być to 6.bajt programu!).
Wartość: 0-3. To pozwala podłączyć do 4 urządzeń do Atari jednocześnie.


$0302 DCMND$0303 DSTATS$0304/5 DBUFA$0308/9 DBYT$030A DAUX1$030B DAUX2
$00 get status$40Odczytana wartość:
00 = brak karty
01 = OK
02 = OK zmieniono kartę na inną
03 = OK zmiany w D1-D8
$01$00$00
$01 get drive$40Adres bufora dla:
- jednego wpisu
- wpisów 1-4

$36
$36 * Ilość wpisów
Numer urządzenia:
1 - 8
0 - 7

$00
Ilość wpisów: 1-4
$02 mount drive$80Adres bufora:
- z jednym wpisem
- z wpisami 1-4

$36
$36 * Ilość wpisów
Numer urządzenia:
1 - 8
0 - 7

$00
Ilość wpisów: 1-4
$03 unmount drive$00$00$00Numer urządzenia:
1 - 8
0 - 7

$00
Ilość wpisów: 1-8
$04 get name$40Adres bufora dla:
- jednego wpisu
- wpisów 1-4

$36
$36 * Ilość wpisów

$00
Ilość wpisów: 1-4
00 = kolejny wpis
01 = rewind i wczytaj kolejny wpis
$05 select directory$80Adres bufora z nazwą katalogu $36$00$00
$06 up directory$00$00$00$00$00
$10 lcd set$80Adres bufora z linią do wyświetlenia$28$00 = linia górna
$01 = linia dolna
$00

Uwagi:

 • nie wolno przekraczać założenia: 8 >= Numer urządzenia + Ilość wpisów
 • obowiązuje zawsze sprawdzenie czy komenda została poprawnie wykonana.

Czyli mamy możliwość sprawdzenia czy urządzenie jest włączone do gniazda SIO - get status; możemy odczytać co jest podpięte do jednego z ośmiu urządzeń - get drive; zmienić to podpięcie - mount drive; lub je wyłączyć (tzw. --OFF-- ) - unmount drive; odczytać zawartość bieżącego katalogu - get name; wejść do wybranego katalogu - select directory; przejść o katalog wyżej (do nadrzędnego) - up directory; a także wysłać tekst na wyświetlacz.

Niestety w tej wersji urządzenia nie można ustawiać dowolnie ścieżki katalogów (nalezy po nich "skakać" krokowo), odczytywać dowolnego wpisu z katalogu - zawsze przekazywany jest wpis po wpisie. Największym bólem jest brak możliwości zapisywania do samej karty. Czyli nie można założyć nowego ATR-a.

Wpis katalogu

Komunikacja odbywa się blokami po $36 bajtów. Zawartość:

 • $00-$26 = nazwa wpisu do katalogu wypełniona do końca spacjami
 • $27 = status wpisu: 01 katalog, 02 atr, 03 xfd, 04 inny
 • $2c-$2f = file size (0=dla katalogu)
 • reszta zawiera dane dot.położenia wpisu na karcie SD.

Jeśli pierwszy bajt równy 0 = koniec katalogu, potem znowu wszystko od początku.

Uwaga: dane $28-$35 mają inną organizacje we wersji wsadu od 3.0 włącznie!

Programowanie układu ATMEL

Aby zmienić firmware wystarczy: wgrać program binarny SIO2SD.BIN o długości 30720 B do głównego katalogu karty SD; odpalić Sio2SD z wciśniętym K4 by wejść do trybu konfiguracji; a tam w menu wcisnąć Shift+K3. Ale przy błędzie takiej operacji lub jeśli rozprogramuje się układ Atmel możemy tylko ratować się programując procesor. Do tego celu może posłużyć dowolny programator (np. STK 200/300 za ~12PLN na Allegro) podłączany do portu LPT (drukarki) w PC. Za pomocą programu (np. darmowy PonyProg) szybko odratujemy Atmela. Podłączamy kable programatora do złącza JP2 w płytce Sio2SD. Oznaczenia pinów - widok na PCB od strony elementów - powyżej jest Atmel:

RESET CLK MISO
 GND MOSI  VCC

Włączamy PC (wtyk D-Sub 25 wpięty już jest do LPT), podłączamy Sio2SD do Atari i je włączamy. Uruchamiamy program, który wykona programowanie. Szczegóły obsługi programu dostępne są w sieci lub u sprzedawcy programatora.

Przydatne linki

Więcej informacji na nowej stronie autora projektu. Żródło Atari Commandera na stronie MadTeamu

Personal tools