SNG (format pliku)

From Atariki

Jump to: navigation, search

Format songu obsługiwany przez program Atari Digi-Drum znany również pod nazwą Atari MicroRhythm.

offsetdługośćopis
$0000$0020Numery patternów (0..29)
$0020$0002$00 $00
$0022$0020Ilość powtórzeń danego patternu (0..29)
$0042$0002$00 $00
$0044$0001Tempo w 0.01 s
$0045$0003Tempo w postaci 3 inwertowanych znaków w kodach ekranowych np. $90 $91 $93 oznacza 0.13 s
$0048$0004$00 $00 $a9 $40
  • Pattern 0 ma długość 0 pozycji.
  • Ilość powtórzeń równa 0 powoduje pominięcie pozycji songu.

Linki

Personal tools