STE Fan

From Atariki

Revision as of 10:27, 10 paź 2009; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Pismo użytkowników komputerów ATARI ST/E, TT i Falcon wydawane przez firmę Atar System w latach 1992/93. Łącznie ukazało się 6 numerów: trzy pojedyncze w roku 1992 i trzy podwójne w 1993. Od numeru drugiego do magazynu dołączona była dyskietka z legalnym oprogramowaniem oraz listingami z danego numeru, którą można było nabyć za dodatkową opłatą. Wraz z rozwojem pisma, wzrastała jego objętość i jakość wydania. Pierwszy numer miał tylko 12 stron czarno-białego druku na słabym papierze, nalepszy pod tym względem numer 1-2 z 1993 roku, aż 48 stron oraz kolorową okładkę na papierze kredowym.

Skład redakcji był zmienny, opierał się na pracownikach firmy Atar System i współpracownikach redakcji, często rekrutujących się z grona klientów firmy. Osoby, które były najistotniejsze dla powstawania pisma:

  • Robert Kowal - założyciel Atar System, współinicjator gazety,
  • Mateusz Karpow - współinicjator gazety, DTP-owiec,
  • Rafał Komorowski - redaktor naczelny od numeru drugiego, autor artykułów,
  • Witold Warczak - współinicjator gazety, autor artykułów,
  • Dariusz Paździor - autor artykułów,
  • Przemysław Kobel - autor artykułów.

Spis treści

Grafika:stefan.jpg

1/1992

Str. Treść Autor
1 Wstępniak Mateusz Karpow
2 Spis treści, stopka redakcyjna, zapowiedzi
3 Nowości z CeBIT-u: Falcon030, SLM406 Robert Kowal
4 News, cennik Atar System Beata Bałazy, Robert Kowal
5 Opis Signum 2! Wojciech Kłodnicki
7 Superbase Personal cz.1 Piotr Miernikiewicz
9 Public Domain: Euroquiz, Take Two; ST Ortografia Kamila Sterpowicz
10 Amiga killer czyli STe Witold Warczak, Dariusz Paździor
11 Vroom gra symulacyjna
12 Okna... okna... Witold Warczak

2/1992

Str. Treść Autor
1 Wstępniak
2 Nowości
3 Nowości, stopka redakcyjna
4 DTP Zapchajdziura CALAMUS S Rafał Komorowski
5 Wersje TOS-u Rafał Komorowski
7 Superbase Personal cz.2 Piotr Miernikiewicz
9 CALAMUS SL Mateusz Karpow
11 Szafa gra! Czyli dźwięk na ST i STe, Listingi Witold Warczak, Dariusz Paździor
14 Public Domain: Krabat, Huang Shi Marian Dragon
15 MiG-29M Superfulcrum Witold Warczak
15 Errata
16 STEFANek
17 (1) Interface, Arabesque
18 (2) Cennik Atar System

3/1992

Str. Treść Autor
2 Wstępniak od redakcji, stopka redakcyjna
3 Nowości
5 FALCON-y przylecą wiosną... Rafał Komorowski
6 Nowy TOS is not MultiTOS! Rafał Komorowski
7 TOS od środka cz.1 Witold Warczak
8 Blitter Dariusz Paździor, Witold Warczak
10 STragan Tylko dla Trzmieli Witold Warczak
10 Ani Be... Marek Kłodnicki
11 TIF, GIF... PIF, PAF! Krzysztof A. Ziembik
12 Calamus, program nad programy Stefan Szczypka
14 FX Znowu dobry bajer Przemek Kobel
15 Superbase personal cz.3 Piotr Miernikiewicz
17 Music Instrument Digital Itakdalej Krzysztof Arciszewski
18 Modem ATARI SX 212 czyli jak można zostać użytkownikiem BBS'u Józef Milczarek
20 Public Domain: Wizzy - głodna dżdżownica Marian Dragon
21 Program za grosik

-

22 Strike Fleet Tomasz Talkowski
23 STEFANek

-

24 Cennik Atar System

1,2/1993

Str. Treść Autor
2 Wstępniak, spis treści, stopka redakcyjna
3-4 Nowości
5-8 Raport Falcon 030 Piotr Wika
9-10, 46 DSP - szybki szybcior... Piotr Wika
11-13 Podaruj sobie odrobinę koloru - Magic VME Rafał Komorowski, Robert Kowal, Witold Warczak
13 Transparent... Biker
14-15 TOS od środka (2) Witold Warczak, Dariusz Paździor
16-18 GEM to żadne czary! (1) Daniel Michalik, Rafał Komorowski
19 Reklama PHU Turbo
20 Raport Z Obrad Wysokiej Komisji Spraw Finansowych STEFANa
20-21 "Lepsze" kółka Daniel Michalik
22 Reklama Atar System
23-25 Calamus SL Stefan Szczypka
26-27 DTP - Didot i Retouche... Edward Malinowski
27 Suplement... Piotr Wika
27 ST Sonderheft Rafał Komorowski
28 F/X - Wyświetlacz LED Przemysław Kobel
29-31 Superbase Personal Piotr Miernikiewicz
31 W ślad za promieniami Przemysław Kobel
32 Reklama JTT Computer
33-35 Szara skrzynka (1) Dariusz Paździor, Witold Warczak
35-37 Dyskoteka STEfan-a Witold Warczak, Rafał Komorowski
38 Polskie programy do Twojego Atari ST/TT, Falcon!
39 STragan
40-41 Tips & Tricks
42-43 Program za grosik
43 Public domain: The World of Star Trek
44 Reklama Atar System
45 Microprose golf Tomasz Talkowski
45 Millenium 2.2 Wojtek
46 PC Mag. Rafał Komorowski
47 Discovery Pack dla mas... Przemysław Kobel
48 Reklama Oskar

Na zdjęciu obok przedostatni numer magazynu (3-4/1993).

Download

Numery pisma STEfan przygotowane w formacie DjVu na stronie Atarionline.pl: 1/1992, 2/1992, 3/1992, 1,2/1993, 3,4/1993, 5,6/1993

Więcej informacji

  • Na stronie atari.online.pl można znaleźć dodatkowe informacje, podane przez Kaza, który był stałym współpracownikiem magazynu:

1, 2, 3.

Personal tools