Send

From Atariki

Revision as of 11:02, 24 maj 2006; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Przesyłka, paczka, list (z ang: send - wysyłać) wysyłana do innego scenowca. W czasach 'przed-Internetowych' praktycznie jedyna (pomijając BBS-y) możliwość zapoznania się z najnowszymi produkcjami lub interakcji personalnej (co przeradzało się często w tzw. friendship scenowy). Zwykle w formie dyskietki z zawartością oraz listu papierowego (rzadziej), zabezpieczone tekturką "antystemplową". W grupach scenowych sendy najczęściej wysyłali swaperzy.


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools