Send

From Atariki

Revision as of 22:20, 31 mar 2007; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Przesyłka, paczka, list (z ang: send - wysyłać) wysyłana do innego scenowca. W czasach 'przed-Internetowych' praktycznie jedyna (pomijając BBSy) możliwość zapoznania się z najnowszymi produkcjami lub interakcji personalnej (co przeradzało się często w tzw. friendship scenowy). Zwykle w formie dyskietki z zawartością oraz listu papierowego (rzadziej), zabezpieczone tekturką "antystemplową". W grupach scenowych sendy najczęściej wysyłali swaperzy.

Personal tools