Slash

From Atariki

Revision as of 10:46, 29 cze 2006; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Wojciech Górski, uzdolniony gdański grafik, członek dawnego Madman Federation. Brał udział w tworzeniu kilku gier i dem, nieźle sobie radził również na Amidze.

Personal tools