Snail

From Atariki

Revision as of 22:27, 31 mar 2007; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Snail, snail-mail (od ang. snail = ślimak)

Klasyczna poczta, klasyczny adres pocztowy, klasyczny rodzaj kontaktów scenowców. Nazwę zawdzięcza swojej powolności w stosunku do poczty elektronicznej.

Personal tools