Snail

From Atariki

Jump to: navigation, search

Snail, snail-mail (od ang. snail = ślimak)

Klasyczna poczta, klasyczny adres pocztowy, klasyczny rodzaj kontaktów scenowców. Nazwę zawdzięcza swojej powolności w stosunku do poczty elektronicznej.

Personal tools