Sophia

From Atariki

Revision as of 22:19, 30 maj 2020; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Karta sprzętowej emulacji układu GTIA do 8-bitowego Atari. Ma formę płytki o wymiarach 50x45mm, montowanej pomiędzy układem GTIA i płytą główną. Sercem urządzenia jest układ CPLD typu MAX II firmy Altera.

Wersje

Urządzenie występuje w trzech wersjach: Rev. A, B i C, pokazanych na zdjęciach w tejże kolejności:


Grafika:Sophia_rev_A.JPG Grafika:Sophia_Rev_B.JPG Grafika:Sophia_Rev_C.JPG


Wersje A i B generują obraz w standardzie RGB lub YPbPr z przeplotem lub bez (wybór za pomocą dwóch jumperów). Różnica między nimi polega na zastosowaniu innego układu DAC, odmiennej pinologii gniazda wyjściowego i obecności dodatkowego, wydzielonego sygnału synchronizacji pionowej w wersji B. Wersja C generuje obraz w standardzie DVI-D, w jednej z czterech rozdzielczości: 1536x960, 1600x900, 1280x1024 lub 1280x960, programowanej w rdzeniu. Wszystkie wersje zawierają te same dwie palety barw, odmienne dla systemów PAL i NTSC, automatycznie przełączane w zależności od systemu (de facto - układu ANTIC) zainstalowanego w komputerze. Urządzenie nie wpływa na żadne funkcje realizowane przez GTIA i nie zawiera żadnych rejestrów do odczytu. W szczególności - kolizje między obiektami Player-Missile, klawisze konsoli i przyciski joysticków obsługiwane są przez oryginalny układ.

Różnice w stosunku do obrazu generowanego oryginalnie przez GTIA

  • Rejestry koloru są 8- a nie 7-bitowe, co oznacza, że w każdym trybie graficznym dostępna jest paleta 256 a nie 128 kolorów. Dla zachowania kompatybilności, dodatkowy, najmłodszy bit luminancji jest włączany normalnie niewykorzystanym bitem 3 rejestru PMCNTL ($D01D).
  • Kolor pikseli grafiki wysokiej rozdzielczości może być, niezależnie od koloru tła, ustawiany w rejestrze COLPF1. Dla zachowania kompatybilności, funkcja ta jest włączana bitem 4 rejestru PMCNTL
  • Piksele w trybie graficznym GR.10 nie są przesunięte o cykl koloru w stosunku do innych trybów graficznych
  • Maska ograniczająca wyświetlany obraz do szerokości odpowiadającej 336 pikselom grafiki wysokiej rozdzielczości. Umożliwia wygaszenie ewentualnych niepożądanych efektów występujących w tzw. overscanie. Funkcja jest włączana bitem 5 rejestru PMCNTL. Dla zachowania odporności na RESET, zmiana zawartości tego bitu jest możliwa tylko wtedy, kiedy ustawiony jest bit 3 tego samego rejestru. Występuje wyłącznie w wersji C, przy rozdzielczościach poziomych większych od 1280 pikseli.

Zobacz też

Personal tools