Sparrow Hawk

From Atariki

Revision as of 15:59, 29 sty 2007; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Tristan 'Sparrow Hawk' Rybak. Koder w grupie MEC. Znany przede wszystkim ze wspaniałego DJ Packera (używanego zresztą przez niektórych po dziś dzień). Od pewnego czasu scenowo nieaktywny.

Personal tools