Sparrow Hawk

From Atariki

Jump to: navigation, search

Tristan 'Sparrow Hawk' Rybak. Koder w grupie MEC. Znany przede wszystkim ze wspaniałego DJ Packera (używanego zresztą przez niektórych po dziś dzień). Od pewnego czasu scenowo nieaktywny.

Personal tools