SpartaDOS X 256k (2x128k)

From Atariki

(Różnice między wersjami)
Jump to: navigation, search
Wersja z dnia 19:45, 21 maj 2008
Daniel Koźmiński (Dyskusja | wkład)
(+ Tabele wyjaśniające sposób wybierania banków w module SDX)
← Previous diff
Wersja z dnia 07:37, 6 lis 2010
Simius (Dyskusja | wkład)
(Wersja 64k)
Next diff →
Linia 31: Linia 31:
Na schemacie umieszczone są tylko elementy istotne do zrozumienia zasady rozbudowy modułu, wiec pozostała "elektronika" jest bez zmian. Na schemacie umieszczone są tylko elementy istotne do zrozumienia zasady rozbudowy modułu, wiec pozostała "elektronika" jest bez zmian.
-[http://atariki.krap.pl/index.php/Grafika:Sparta1.png Schemat]+[http://atariki.krap.pl/index.php/Grafika:Sparta1a.png Schemat]
[http://atariki.krap.pl/index.php/Grafika:Wyb%C3%B3r_bank%C3%B3w_SDX.pdf Tabele wyjaśniające sposób wybierania banków w module SDX] [http://atariki.krap.pl/index.php/Grafika:Wyb%C3%B3r_bank%C3%B3w_SDX.pdf Tabele wyjaśniające sposób wybierania banków w module SDX]

Wersja z dnia 07:37, 6 lis 2010

Wstęp

Projekt służy rozbudowie modułu SpartaDOS X tak, by do pamięci EPROM można było zmieścić więcej oprogramowania systemowego. Aby nie zajmować cennych adresów dla rozbudowy rejestru srzętowego ze strony $D5xx, rozbudowa polega na wykorzystaniu nieużywanych adresów które już są niejako w dyspozycji modułu SPARTA DOS X. Przełączanie połówek pamięci po 128k odbywa się na innej zasadzie niż wybór banku SARTA DOS X, ale dzięki temu zachowana jest kompatybilność z już istniejącym oprogramowaniem a nowy adres rejestru przełączającego nie koliduje z innymi modułami dołączanymi do gniazda przelotowego SPARTA DOS X

Aby zrozumieć poniższy opis warto zapoznać się z treścią rozszerzenia SpartaDOS X zamieszczoną na stronie truba.

Wersja 128k

Jeżeli moduł jest wersją 128k zewnętrzną lub wewnętrzna to przeróbka polega na wykonaniu następujących czynności.

Pin 30 pamięci EPROM rozłączyć, (w tej chwili połączone są razem piny 30, 31, 32) Zdemontować należy dodatkowy rejestr 74175 a w jego miejsce zamontować układ 7474. Dodatkowo wmontować należy układ 7420. Połączyć całość w/g schematu. Wymienić pamięć EPROM na zaprogramowaną EPROM 27C2001.

Wersja 64k

Jeżeli moduł jest standardową wersją (64k) to przeróbka polega na:

Odłączeniu sygnału A4 od pinu 4 układu 74138. Pin 4 połączyć z GND. Jeżeli jest to wewnętrzna SPARTA DOS X i logika zbudowana jest na GALu 20V8 to sygnał A4 należy odłączyć od pinu 8 GAla. Pin 8 połączyć z GND

Dalsze czynności są wspólne dla obydwu wersji. Wylutować lub wyjąć z podstawki EPROM, w to miejsce wlutować podstawkę 32-pinową. Jeżeli jest to z różnych względów niemożliwe, to piny 1, 2, 31, 32 podstawki odgiąć (teraz na pewno jest możliwe wlutowanie jej). Połączyć wg schematu. Zaprogramowaną EPROM 27C2001 włożyć do podstawki.

Jak można zauważyć w dekodowaniu nie bierze udziału bit A4 który ma już swoje zastosowanie do wyboru połówek pamięci w wersji 128k. Teraz bitem przełączającym jest bit A0. Zatem mamy taką sytuację, wykonanie STA $D5FF lub STA $D5EF przełączy pamięć na górne 128k (w tym czasie SPARTA jest odłączona i odłączony jest moduł dołączony do gniazda przelotowego), a tam bit A4 dokonuje przełączeń jak dotychczas pomiędzy połówkami 64k. Powrót do dolnej połówki 128k następuje po wykonaniu STA $D5FE lub $D4EE i jak poprzednio SPARTA i dodatkowy moduł są odłączone, bit A4 zachowuje swoje działanie. Takie rozwiązanie pozwala na używanie dotychczasowego sposobu sterowania Spartą, dodatkowo nie zajmuje adresów na stronie $D5xx. Powyższe działania jako prototyp zostały wykonane i przetestowane na modelu ATRAX, (pomijając fakt że nie ma profesjonalnego oprogramowania do obsługi tegoż).

Jeżeli ktoś ma ochotę rozbudować swój moduł i robić rozmaite testy, to proponowane jest odłączyć sygnał RD5 od styku modułu, wtedy Sparta nie wystartuje, a przełączeń dodatkowego rejestru pod wyżej wymienionymi adresami można dokonać z poziomu BASICA.

Uwaga! Podstawka pod pamięć EPROM jest inaczej łączona, więc nie można po tej przeróbce włożyć do niej EPROM 27C512 i liczyć na to że Sparta wystartuje. Pin 30 od tej pory to pin bitu A17 pamięci 27C2001, a nie pin do którego doprowadzone było zasilanie +5V!!!

Układy 7474 i 7420 nalutować można na istniejące, wcześniej odginając ich piny w bok. Zasilanie doprowadza się do pinu 7 (GND) i 14( +5V).

Na schemacie umieszczone są tylko elementy istotne do zrozumienia zasady rozbudowy modułu, wiec pozostała "elektronika" jest bez zmian.

Schemat

Tabele wyjaśniające sposób wybierania banków w module SDX

Personal tools