Stanley

From Atariki

Revision as of 19:54, 26 gru 2006; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Stanisław 'Stanley' Skwiot. Rocznik '69. Gdańszczanin. Posiadacz Atari 800XL z 256 kB RAM i stacją dysków CA-2001 z TOMS'em. Na scenie znany jako muzyk (np. w grze Miecze Valdgira II) i koder, a także współzałożyciel grupy USG i firmy StanBit. Miłośnik Big Assemblera. Podobnie jak niektórzy używał również komputera Amiga przy pisaniu programów na 8-bitowe Atari. Jedyny zlot, który odwiedził, to Shadows Party 1994. Od końca XX w. nieaktywny na scenie Atari. W obecnych czasach jest pracownikiem gdańskiej firmy komputerowej "Axel Computer".


Dorobek artystyczny:


oraz nieopublikowane oficjalnie:


Do tworzenia muzyki używał:

  • Chaos Music Composer
  • Sound Tracker (zmodyfikowany - o numerze 08)

plus własne pomysły (playery itp.)

Personal tools