Stuff

From Atariki

Revision as of 10:09, 6 wrz 2005; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Stuff - słowo wieloznaczne, zależne od kontekstu; na scenie komputerowej oznacza ogół programów wydanych na jakimś zlocie (tzw. stuff z party) albo też najświeższe produkcje jakiejś grupy ze sceny, które przekazują sobie swaperzy. ;)

Personal tools