Stuff

From Atariki

Revision as of 10:14, 29 cze 2006; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Słowo wieloznaczne, zależne od kontekstu; na scenie komputerowej oznacza ogół programów wydanych na jakimś zlocie (tzw. stuff z party) albo też najświeższe produkcje jakiejś grupy ze sceny, które przekazują sobie swaperzy. ;)

Personal tools