Stuff

From Atariki

Jump to: navigation, search

Słowo wieloznaczne, zależne od kontekstu; na scenie komputerowej oznacza ogół programów wydanych na jakimś zlocie (tzw. stuff z party) albo też najświeższe produkcje jakiejś grupy ze sceny, które przekazują sobie swaperzy.

Personal tools