SuperDOS

From Atariki

Revision as of 15:45, 11 lis 2018; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Napisany przez Paul'a Nichollsa z Australii w latach 1986-1988. Dystrybuowany przez Technical Support (z Dale City, Kalifornia, USA).

Znane wersje:

  • V2.9 (1986)
  • V4.3 (1986)
  • V5.1 (1988)

Link do manual, obrazów, kodu źródłowego (!) itd: https://atariwiki.org/wiki/Wiki.jsp?page=SuperDOS

Personal tools