Swaper

From Atariki

Revision as of 13:00, 12 paź 2005; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Swaper (z ang, poprawnie: Swapper) - jeden z członków grupy komputerowej; jego zajęcie polega na dystrybucji oprogramowania ;) swojej grupy, załatwianiu i wymianie stuffu oraz ogólnej komunikacji z innym ludźmi i grupami scenowymi (a czasem także spoza).


Spis treści

Metoda pracy

Najczęściej poprzez tzw. snail-mail (poczta tradycyjna - wysyłanie dyskietek w paczkach i listach poleconych); sporadycznie z użyciem BBS-ów - głównie na Zachodzie.


Charakterystyka zajęcia i cechy szczególne

Jest to dość odpowiedzialna praca, nieraz kosztująca sporo nerwów (ginące przesyłki), czasu (odpisywanie, nagrywanie) i pieniędzy (znaczki itp.). Swaper musi być za pan brat z programami do kopiowania (także specjalistyczne kopiery do przegrywania zabezpieczonych dysków powinien mieć opanowane) i orientować się w różnych nowinkach na scenie - w końcu to on służy grupie scenowej do szerokiej komunikacji z resztą świata...


Ciekawostki

Środowisko swaperów przez lata dorobiło się kilku ubarwiających elementów:

  • tekturki, używane do "usztywniania" zapakowanych dyskietek 5.25", slangowo nazywane texturkami, stały się polem do popisu dla wysyłających (różnego rodzaju grafika i dopiski), czasem służyło to do pokazania drogi wymiany (pisanie osoby lub miasta skąd i dokąd szły dyskietki)
  • covery - czarno-białe, ręcznie rysowane (z użyciem cienkopisów i rapidografów) papierowe okładki na dyskietki nieraz stanowiły same w sobie małe dzieła sztuki - niestety na scenie Atari nie przyjęło się to na szerszą skalę i takie prace tworzyli nieliczni (Replay, Blasphemer czy Vitos).

Grafika:ENERGY2_-_cover.png
(przykładowa papierowa okładka do magazynu "ENERGY", autorstwa VITOSA)

  • znaczki pocztowe "wielokrotnego użytku" do paczek - tzw. fejkowane - swaperzy w większości nie należeli do krezusów, więc próbowali nieco zaoszczędzić pieniędze, używając co najmniej parę razy tych samych znaczków pocztowych; aby to umożliwić stosowano "lakierowanie" tychże i inne specjalne techniki. Poczta czasem dawała się oszukać na takie sztuczki... ;)
  • ranking swapperów w zinach (!) a także nieformalna atarowska "organizacja" Stamps Back!, która zrzeszała kilku swaperów z różnych grup na scenie
  • powstało slangowe słownictwo typu wysłać senda (nadać paczkę dla kogoś ze sceny), przegrywać stuff itp.

Znani atarowscy swaperzy

Mr. Bacardi, Piguła, Vasco, Slaves, Muti, Qbek, Mateoos, Aniara


Praktycznie w XXI wieku funkcja swapera jest na wymarciu (największa aktywność swapperów to okres od II połowy lat 80. XX w. do końca wieku; na scenie Atari złoty okres swapu to lata 90. XX w.). Wynika to przede wszystkim z dominacji Internetu (szybki, tani i wygodny obieg informacji).

Personal tools