Syzygy

From Atariki

Revision as of 12:04, 15 lut 2006; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Magazyn wydawany początkowo na papierze, założony w 1997 przez Mitchela, który jednocześnie został jego red. naczelnym. Syzygy tematyką nie różniło się specjalnie od "konkurencji", a więc zawierało artykuły na temat sceny, rozszerzeń sprzętu, raporty i polemiki na temat zlotów, recenzje (książek, programów), itp. Wskutek nikłego zainteresowania od numeru trzeciego przemianowany został na magazyn dyskowy, od numeru czwartego red. naczelnym został Jurgi. Wydano na razie 5 edycji w formie dyskowej, numer 8. wciąż nie może się ukazać z powodu braku wystarczającej ilości artykułów.


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools