Syzygy

From Atariki

Revision as of 13:31, 15 lut 2006; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Magazyn wydawany początkowo na papierze, założony w 1997 przez Mitchela, który jednocześnie został jego red. naczelnym. Syzygy tematyką nie różniło się specjalnie od "konkurencji", a więc zawierało artykuły na temat sceny, rozszerzeń sprzętu, raporty i polemiki na temat zlotów, recenzje (książek, programów), itp. Wskutek nikłego zainteresowania, od numeru trzeciego ukazuje się już jako magazyn dyskowy, a od numeru czwartego zachodzą zmiany w redakcji (naczelnym zostaje Jurgi, dołączają Mikey i Lizard) co gwarantuje w miarę regularne ukazywanie się magazynu. Do chwili obecnej, w formie dyskowej ukazały się numery od 3 do 8, czyniąc Syzygy, drugim (po Seriousie grupy Dial) najdłużej ukazującym się zinem na scenie.

Archiwum wydań dyskowych: ftp://ftp.pigwa.net/stuff/collections/atari_forever/Ziny/Syzygy/

Personal tools