TL

From Atariki

Revision as of 17:16, 13 lut 2005; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Imię i nazwisko: Tomasz Liebich.

Legendarny już muzyk, który jako jeden z pierwszych na masową skalę wykorzystywał samplowane brzmienia na małym Atari.

Personal tools