TL

From Atariki

Revision as of 19:08, 22 kwi 2005; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Imię i nazwisko: Tomasz Liebich.

Legendarny już muzyk, który jako jeden z pierwszych na masową skalę wykorzystywał samplowane brzmienia na małym Atari. Zajomował się komponowaniem utworów muzycznych. Z początku utwory tworzył bezpośrednio w assemblerze. Oprócz komponowania, zajmował się również tworzeniem oprogramowania. Ukończył studia na kierunku informatyka Politechniki Śląskiej na wydziale AEiI. Obecnie zajmuje się tworzeniem oprogramowania funkcjonującego w ramach serwerów WWW.

Personal tools