TSP

From Atariki

Revision as of 20:17, 5 sie 2007; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Tomasz 'TSP' Piotrowski, elektronik, redaktor z dawnego Bajtka i Atari Magazynu; związany z Atari, napisał m.in. reportaż z Quast Party 1995.

Personal tools