TSP

From Atariki

Jump to: navigation, search

Tomasz 'TSP' Piotrowski, elektronik, redaktor z dawnego Bajtka i Atari Magazynu; związany z Atari, napisał m.in. reportaż z Quast Party 1995.

Personal tools