Taquart

From Atariki

Revision as of 12:35, 9 gru 2004; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Jedna z co bardziej znanych grup na scenie Atari. Powstała z rozpadu grupy Denomia na Taquart i Tight.

Produkcje:

Członkowie:

Personal tools