The German Chaotics

From Atariki

Revision as of 14:07, 17 cze 2006; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

THE GERMAN CHAOTICS (TGC) - niemiecka grupa atarowska powstała w II połowie lat 80. XX w.

Skład:

  • Ingo Tamme - kod
  • Uwe Loos - kod, grafika, muzyka


Grupa ta wydała kilka programów, m.in.:

  • Das Omen - demo
  • Studio Dream - demo
  • XF-TOOLS - digitalizowana muzyka do programu użytkowego dla stacji XF-551
  • Intro do 28. wydania magazynu ABBUC


Produkcje TGC charakteryzowały się, jak na czas wydania (przełom lat 80/90 XX w.), wspaniałą oprawą graficzną i muzyczną. Jako jedni z pierwszych (prawdopodobnie jeszcze przed grupą Gnome Design) na 8-bitowym Atari stosowali na szeroką skalę muzykę z samplami. Grupa działała kilka lat, później prawdopodobnie rozpadła się. Główny koder (Ingo Tamme) przerzucił się na programowanie konsol, o czym możemy się dowiedzieć z jednego ze scrolli w "STARS DEMO" autorstwa Karstena Schmidta (Chip Special Software).

Personal tools