The Steam Train

From Atariki

Revision as of 19:48, 18 lut 2007; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

1-kilobajtowe intro typu joke lub fake autorstwa Fandala wystawione na Forever Seven. Jedziemy pociągiem do Trencina. Pół pociągu zostaje przed stacją - zupełnie jak w rzeczywistości!

pouet.gif

Pouet: http://www.pouet.net/prod.php?which=24335

Personal tools