Tori

From Atariki

Revision as of 18:51, 20 sty 2023; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Jacek Kruczkowski. Rocznik 1967. Mieszkający obecnie przy Puszczy Białowieskiej elektronik, zajmujący się projektowaniem i wykonywaniem urządzeń dla komputerów Atari 8bit i 16bit. Nie zrzeszony. Bez znaczącej przeszłości scenowej.


Odnośniki zewnętrzne

Strona tOri'ego

Personal tools