TrakBall

From Atariki

Jump to: navigation, search

Nazwą TrakBall lub Trak-Ball firma Atari, Inc. opatrywała urządzenia zewnętrzne służące do sterowania komputerem przez obracanie kulki, czyli po prostu trackballe.

Atari 2600 i 8-bit

Dla małego Atari i konsoli 2600 firma Atari wyprodukowała następujące modele:

Działanie

Grafika:Dsub9m.gif

Trackball jest podłączony do styków 1-4, 6 i 8 (masa) gniazda joysticka.

Trackballe (w większości egzemplarzy) mogą pracować w 2 trybach: emulacji joysticka lub "prawdziwego" trackballa. W trybie emulacji obrót kulki powoduje ten sam efekt, co wychylenie joysticka w odpowiednią stronę, a naciśnięcie przycisku działa tak samo jak w joysticku. W trybie trackballa urządzenie wysyła następujące sygnały:

  • styk 1 - kierunek ruchu w poziomie; 0 = w lewo, 1 = w prawo
  • styk 2 - ruch poziomy; zmiana stanu oznacza, że nastąpił ruch w kierunku wskazanym na styku 1
  • styk 3 - kierunek ruchu w pionie; 0 = w górę, 1 = w dół
  • styk 4 - ruch pionowy; zmiana stanu oznacza, że nastąpił ruch w kierunku wskazanym na styku 3
  • styk 6 - przycisk; 0 = wciśnięty

W 2600 stan styków 1-4 można odczytać z rejestru SWCHA, a styku 6 z INPT4 i INPT5.

W Atari 8-bit stan styków 1-4 można odczytać z rejestrów PORTA i PORTB, a styku 6 z TRIG0, TRIG1, TRIG2 i TRIG3.

Atari 5200

Dla konsoli 5200 firma Atari oferowała:

Personal tools