Trzcinowy Zakapior

From Atariki

Revision as of 14:34, 5 wrz 2005; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

W skrócie TeZet. Grafik grupy Animkomials. Jest autorem grafiki do wielu produkcji wspomnianej grupy. Próbuje także swoich sił w kodowaniu, w wyjątkowych przypadkach (głównie kiedy jest chory) komponuje "muzykę".

Produkcje, w których brał udział:

Intra:

Dema:

Kolekcje graficzne:

"Muzyka":

Personal tools