TurboDOS

From Atariki

Revision as of 20:34, 30 sie 2023; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Opublikowany przez Martin Reitershan Computertechnik.

Autorzy: Herbert Barth i Frank Bruchhäuser

Obsługuje stacje: Turbo 1050, Happy, Speedy, XF551 i US Doubler highspeed. Tylko dla komputerów XL/XE.

Znane wersje:

Personal tools