Turbo Blizzard

From Atariki

(Różnice między wersjami)
Jump to: navigation, search
Wersja z dnia 11:20, 8 maj 2008
Daniel Koźmiński (Dyskusja | wkład)
(Dalsza część instrukcji by Zenon/Dial)
← Previous diff
Wersja z dnia 11:24, 8 maj 2008
Daniel Koźmiński (Dyskusja | wkład)
(TURBO KOS - reorganizacja)
Next diff →
Linia 33: Linia 33:
=== TURBO KOS === === TURBO KOS ===
-Po uruchomieniu system zapyta czy instalować RAM-DYSK. Pytania brzmią+==== urządzenie M: (RAMDYSK) ====
-INSTAL RAMDISK IN - instalować RAM-DYSK w...+Po uruchomieniu system zapyta czy instalować RAMDYSK. Pytania brzmią
 + 
 +INSTAL RAMDISK IN - instalować RAMDYSK w...
RAM UNDER OS - pamięci RAM pod OS-em RAM UNDER OS - pamięci RAM pod OS-em
Linia 51: Linia 53:
Po zainstalowaniu RAM-DYSKu pojawi się komunikat informujący czy formatować RAM-DYSK. Naciśnięcie klawisza "Y" formatuje RAM-DYSK, klawisz "N" pomija formatowanie. Gdy omyłkowo został naciśnięty klawisz "Y" zawartość RAM-DYSKu można jeszcze odzyskać, naciskając klawisz RESET w ATARI. Po naciśnięciu klawisza "Y" pojawią sie pytania jak wyżej opisano... Po zainstalowaniu RAM-DYSKu pojawi się komunikat informujący czy formatować RAM-DYSK. Naciśnięcie klawisza "Y" formatuje RAM-DYSK, klawisz "N" pomija formatowanie. Gdy omyłkowo został naciśnięty klawisz "Y" zawartość RAM-DYSKu można jeszcze odzyskać, naciskając klawisz RESET w ATARI. Po naciśnięciu klawisza "Y" pojawią sie pytania jak wyżej opisano...
Bez zainstalowanego RAM-DYSKu TURBO KOS dysponuje większą pamięcią o około 1,2kB. Bez zainstalowanego RAM-DYSKu TURBO KOS dysponuje większą pamięcią o około 1,2kB.
 +
 +Jeżeli został zainstalowany dostępny jest jako urządzenie M:. Można równocześnie używać wszystkich kanałów. W RAMDYSKu może się znajdować do 32 zbiorów danych (o ile pozwala na to rozmiar RAMDYSKu). Każdy sektor zawiera 125 bajtów danych w pojedynczej gęstości (jak dla stacji dysków)
 +
 +Rozmiar RAM-DYSKU
 +
 +683 sektory - dodatkowe banki, pod OS, pod BASICem
 +
 +619 sektorów - dodatkowe banki, pod OS
 +
 +507 sektorów - dodatkowe banki
 +
 +171 sektorów - pod OS, pod BASICiem
 +
 +107 sektorów - pod OS
 +
 +Format instrukcji OPEN dla RAM-DYSKu
 +
 +OPEN A,B,C,"M:NAZWA"
 +
 +*A - Numer kanału
 +*B - Rodzaj dostępu do pliku
 +**4 - Odczyt
 +**6 - Odczyt katalogu (Directory)
 +**8 - Zapis
 +
 +W nazwach plików używać można znaków * (gwiazdka) jak w nazwach plików DOSowych. RAMDYSK ma możliwość ponownego formatowania z poziomu TURBO KOS lub za pomocą komendy XIO
 +
 +==== urządzenie T: ====
TURBO KOS 2.0 instaluje nowe urządzenie T: oraz procedury TURBO które umożliwiają... TURBO KOS 2.0 instaluje nowe urządzenie T: oraz procedury TURBO które umożliwiają...
Linia 94: Linia 124:
Podczas odczytu skrótów nazw, naciśnięcie klawisza BREAK kończy przeszukiwanie (Patrz opis LOOKING). Wystąpienie błędu nr.176 wskazuje inny rodzaj pliku niezgodny z systemem TURBO BLIZZARD. Podczas odczytu skrótów nazw, naciśnięcie klawisza BREAK kończy przeszukiwanie (Patrz opis LOOKING). Wystąpienie błędu nr.176 wskazuje inny rodzaj pliku niezgodny z systemem TURBO BLIZZARD.
- 
-'''RAM-DYSK''' 
- 
-Jeżeli został zainstalowany dostępny jest jako urządzenie M:. Można równocześnie używać wszystkich kanałów. W RAMDYSKu może się znajdować do 32 zbiorów danych (o ile pozwala na to rozmiar RAMDYSKu). Każdy sektor zawiera 125 bajtów danych w pojedynczej gęstości (jak dla stacji dysków) 
- 
-Rozmiar RAM-DYSKU 
- 
-683 sektory - dodatkowe banki, pod OS, pod BASICem 
- 
-619 sektorów - dodatkowe banki, pod OS 
- 
-507 sektorów - dodatkowe banki 
- 
-171 sektorów - pod OS, pod BASICiem 
- 
-107 sektorów - pod OS 
- 
-Format instrukcji OPEN dla RAM-DYSKu 
-  
-OPEN A,B,C,"M:NAZWA" 
- 
-*A - Numer kanału 
-*B - Rodzaj dostępu do pliku 
-**4 - Odczyt 
-**6 - Odczyt katalogu (Directory) 
-**8 - Zapis 
- 
-W nazwach plików używać można znaków * (gwiazdka) jak w nazwach plików DOSowych. RAMDYSK ma możliwość ponownego formatowania z poziomu TURBO KOS lub za pomocą komendy XIO 
== Struktura nagrania == == Struktura nagrania ==

Wersja z dnia 11:24, 8 maj 2008

System turbo do magnetofonów rozpowszechniony na południowej części naszej krainki. Najlepszy (wg Pajero) system przyspieszania transmisji, nadaje się nie tylko do gier - dobrze znosi programy DOSowe.

Spis treści

Instrukcja obsługi

Z tego względu, że istnieje duża różnorodność kartridży i oprogramowania do systemu TURBO BLIZZARD, dodatkowo to samo oprogramowanie występuje pod różnymi nazwami, poniższy opis traktować należy jako uniwersalny. Użytkownik po uruchomieniu systemu, niezależnie czy zrobi to wgrywając oprogramowanie z kasety magnetofonowej czy dyskietki, powinien zapoznać się z dostępnymi opcjami w MENU ukazującym się na ekranie.

Uruchomienie oprogramowania z kartridża nie odbiega od ogólnie przyjętych zasad. Jeżeli moduł wyposażony jest w przełącznik lub przełączniki wyboru systemu, należy przed włączeniem zasilania odpowiednio je ustawić. Niektóre modele wyposażone są w przycisk RESET. W dowolnej chwili można wymusić nim zimny start systemu. Naciśnięcie przycisku RESET spowoduje wyzerowanie rejestru sprzętowego modułu, (linia RD5 = 1) w tym czasie można przełącznikami (jeżeli są) wybrać inny system TURBO BLIZZARD. Naciśnięcie RESET (w kombinacji z klawiszem OPTION) w ATARI spowoduje uruchomienie systemu. Jeżeli w czasie uruchamiania modułu naciśnięty jest dodatkowo klawisz SELECT włączenie zasilania spowoduje odłączenie modułu. Klawisz START zachowuje swoje znaczenie, włącza lub wyłącza BASIC w momencie uruchamiania modułu.

Przykładowe MENU uruchomionego systemu może wyglądać tak

1. MICROLOADER

2. TURBO KOS

3. SHORT KOS

4. LOOKING

MICROLOADER i SHORT KOS

Służy do wczytywania i zapisywania plików tylko w systemie TURBO BLIZZARD. Różnica w użyciu jednego lub drugiego loadera polega na zainstalowaniu go w innym miejscu pamięci, co pozwala uniknąć kolizji z ładowanym oprogramowaniem. SHORT KOS ładuje pliki DOSowe, Gdy w czasie wczytywania pliku ukaże się komunikat - FORMAT ERROR - plik taki należy załadować MICROLOADEREM. Dostępna jest duża różnorodność MICROLOADERÓW, gdy jakiegoś pliku nie można załadować i uruchomić, na zasadzie prób i błędów należy wybrać inny MICROLOADER. Niektóre programy nie współpracują z systemem TURBO BLIZZARD. Użycie MICROLOADERA do załadowania pliku kasuje zawartość RAM-DYSKu.

LOOKING

Pozwala odnaleźć początek pliku, lub nazwy plików. Odczytuje nazwy programów z taśmy, Gdy nazwa zostanie odnaleziona i wyświetlona na ekranie, naciśnięcie dowolnego klawisza uruchamia proces poszukiwania kolejnej nazwy pliku umieszczonego na taśmie. Naciśnięcie klawisza BREAK powoduje powrót do MENU. Dziwne dźwięki które mogą sie pojawiać to skutek czytania innych rekordów niż tego zawierającego nazwę pliku. Zazwyczaj taki objaw występuje gdy taśma przed zapisem plików nie była dobrze skasowana. W takim wypadku należy nacisnąć dwukrotnie klawisz BREAK w celu powrotu do MENU lub nacisnąć klawisz BREAK i dowolny klawisz w celu dalszego poszukiwania nazwy pliku.

TURBO KOS

urządzenie M: (RAMDYSK)

Po uruchomieniu system zapyta czy instalować RAMDYSK. Pytania brzmią

INSTAL RAMDISK IN - instalować RAMDYSK w...

RAM UNDER OS - pamięci RAM pod OS-em

RAM UNDER BASIC - pamięci pod BASIC-iem

ADDITIONAL BANKS - w dodatkowych bankach (tylko w komputerach z pamięcią RAM o wielkości co najmniej 128k.

Naciśnięcie klawisz "Y" zatwierdza, klawisz "N" pomija. Gdy wszystkie pytania zostaną pominięte, RAM-DYSK nie zostanie zainstalowany

Jeżeli zainstalowany jest RAM-DYSK a w nim jakieś pliki, wywołanie zimnego startu systemu przez naciśnięcie RESET w module, nie kasuje zawartości RAM-DYSKu. Ponowne uruchomienie TURBO KOSa skutkuje pojawieniem się komunikatu - THERE IS RAMDISC IN (RAM-DYSK znajduje się w...) i poniżej pojawiają się komunikaty gdzie.

Po zainstalowaniu RAM-DYSKu pojawi się komunikat informujący czy formatować RAM-DYSK. Naciśnięcie klawisza "Y" formatuje RAM-DYSK, klawisz "N" pomija formatowanie. Gdy omyłkowo został naciśnięty klawisz "Y" zawartość RAM-DYSKu można jeszcze odzyskać, naciskając klawisz RESET w ATARI. Po naciśnięciu klawisza "Y" pojawią sie pytania jak wyżej opisano... Bez zainstalowanego RAM-DYSKu TURBO KOS dysponuje większą pamięcią o około 1,2kB.

Jeżeli został zainstalowany dostępny jest jako urządzenie M:. Można równocześnie używać wszystkich kanałów. W RAMDYSKu może się znajdować do 32 zbiorów danych (o ile pozwala na to rozmiar RAMDYSKu). Każdy sektor zawiera 125 bajtów danych w pojedynczej gęstości (jak dla stacji dysków)

Rozmiar RAM-DYSKU

683 sektory - dodatkowe banki, pod OS, pod BASICem

619 sektorów - dodatkowe banki, pod OS

507 sektorów - dodatkowe banki

171 sektorów - pod OS, pod BASICiem

107 sektorów - pod OS

Format instrukcji OPEN dla RAM-DYSKu

OPEN A,B,C,"M:NAZWA"

 • A - Numer kanału
 • B - Rodzaj dostępu do pliku
  • 4 - Odczyt
  • 6 - Odczyt katalogu (Directory)
  • 8 - Zapis

W nazwach plików używać można znaków * (gwiazdka) jak w nazwach plików DOSowych. RAMDYSK ma możliwość ponownego formatowania z poziomu TURBO KOS lub za pomocą komendy XIO

urządzenie T:

TURBO KOS 2.0 instaluje nowe urządzenie T: oraz procedury TURBO które umożliwiają...

1. Zapis w systemu TURBO

2. Zapis nazw programów\plików

3. Wyszukiwanie programów\plików

4. Nagrywanie skrótu nazwy po każdym rekordzie danych wraz z numerem rekordu

Format instrukcji OPEN dla systemu TURBO

OPEN A,B,C,"Tx::EXT.NAZWA"

 • A - Numer kanału użytego do transmisji
 • B - Rodzaj dostępu do pliku
  • 4 - Odczyt
  • 5 - Odczyt bez potwierdzeń naciśnięcia klawiszem
  • 6 - Odczyt katalogu (Directory)
  • 8 - Zapis
  • 9 - Zapis bez potwierdzeń naciśnięcia klawiszem
 • C - Długość przerw pomiędzy rekordami
  • C<128 zatrzymanie silnika magnetofonu
  • C>128 długość przerw pomiędzy rekordami w/g wzoru C-128x0.02s + czas potrzebny systemowi na transmisję

NAZWA PLIKU Tx:EXT.NAZWA"

 • T - Nazwa urządzenia TURBO
  • x - (0-5) lub pominięte
   • 0 - Przerwy pomiędzy rekordami dłuższe o 0.4s. Dłuższe przerwy są konieczne gdy plik ma być kopiowany do RAM-DYSKu opcją Transfer z TURBO KOSa
   • 1 - Jak wyżej lecz bez potwierdzania klawiszem
   • 2 - najkrótsze przerwy pomiędzy rekordami
   • 3 - Jak wyżej lecz bez potwierdzania klawiszem
   • 4 - Długie przerwy pomiędzy rekordami
   • 5 - Jak wyżej lecz bez potwierdzania klawiszem

Polecenia przekazywane w nazwie programu (pomiędzy znakami cudzysłowia) mają priorytet nad przekazywanymi instrukcją OPEN Jeżeli w nazwie pliku na czwartej pozycji po dwukropku znajduje się znak kropki, to trzy znaki pomiędzy dwukropkiem a kropka będą traktowane jako skrót nazwy pliku. Będą one nagrywane po każdym rekordzie danych wraz z numerem tego rekordu. Nazwa pliku nagrywana przed początkiem pliku będzie się rozpoczynała od piątego znaku po dwukropku podanego ciągu. Jeżeli na czwartym miejscu po dwukropku nie ma znaku kropki to wówczas jako skrót nazwy będą używane trzy pierwsze znaki a właściwa nazwa umieszczana przed plikiem rozpoczynać się będzie od pierwszego znaku po dwukropku. Zasadnicza nazwa zawierać może 76 dowolnych znaków.

Podczas otwierania kanału do czytania podana nazwa jest porównywalna z nazwą odczytaną z taśmy. Podana nazwa może być niepełną, i kiedy nastąpi zgodność znaków plik zostanie wczytywany. W nazwie pliku podać można znaki specjalne * (gwiazdka) np. *.*, po odnalezieniu na taśmie dowolnego rekordy z nazwą pliku system zapyta czy ten plik wczytywać, Po dokonaniu operacji otwarcia do ODCZYTU nazwa pliku znajduje sie w buforze klawiatury od adresu 1408 (dec) i może być wykorzystana przez oprogramowanie użytkownika.

Podczas odczytu skrótów nazw, naciśnięcie klawisza BREAK kończy przeszukiwanie (Patrz opis LOOKING). Wystąpienie błędu nr.176 wskazuje inny rodzaj pliku niezgodny z systemem TURBO BLIZZARD.

Struktura nagrania

Nagranie składa sie z bloku nazwy pliku i bloków (rekordów) danych. Rekord nazwy to: 2 bajty długosci ($50), 80 znaków ATASCII nazwy (dowolne znaki wyświetlane na urządzenie E:), 1 bajt sumy kontrolnej. Natomiast rekord danych to: 2 bajty długości rekordu ($400), 1024b danych, 1b sumy kontrolnej. Ostatni rekord jest krótszy niż 1024b.

Montaż w magnetofonie

Sposób wykonania interfejsu zależy od pomysłowości projektanta, jak widać z załączonych schematów tor przekształcający sygnał analogowy w cyfrowy wykonany może być na elementach dyskretnych (tranzystory) albo na układzie UL1111 zawierającym w swojej strukturze wystarczającą ilość tranzystorów (minus jeden).

Na uwagę zasługuje różna wartość oporników podłączanych do układu, polaryzujących tranzystory w jednym i drugim modelu interfejsu. Nie ma to większego znaczenia, ważne by układ przekształcał sygnał analogowy na cyfrowy i w generowanych impulsach zbocza były strome.

Dioda krzemowa umieszczona na wyjściu bramki NAND 7400 (punk E) symuluje wyjście typu OC (otwarty kolektor). Wyjście takie jest wymagane przez tor SIO ATARI do poprawnej komunikacji z wieloma urządzeniami podłączonymi do wspólnego gniazda SIO. W modelu zbudowanym na układzie UL1111 diody tej brak, bo wyjście typu OC uzyskuje się stosując dwa tranzystory dołączone do wyjścia bramki NAND. (Dwa tranzystory są wymagane by układ nie odwracał fazy sygnału wyjściowego).

Właściwy montaż interfejsu w magnetofonie polega na tym, by odlutować z płyty biały przewód który dochodzi z pinu 3 wtyku SIO. Przewód ten należy podłączyć do punktu E interfejsu, a miejsce wylutowanego przewodu na płycie połączyć z punktem D intefejsu. Do punktu A doprowadzić zasilanie +5V z płyty magnetofonu (za przełącznikiem), tak by zasilanie pojawiało się w momencie uruchamiania magnetofonu. Punkt C połączyć z masą (GND) Punkt F połączyć z punktem lutowniczym na płycie magnetofonu do którego przylutowany jest przewód biegnący z pinu 5 wtyku SIO (DATA OUT). Zazwyczaj jest to przewód szary. Punkt B interfejsu w zależności od rodzaju płyty łączy się z pinem 8 lub 14 układu LM324 znajdującym się na płycie magnetofonu. Z lokalizacją układu LM324 (lub jego odpowiednikiem) nie powinno być problemu, natomiast dalszy opis pozwala właściwie zlokalizować pin 8 lub 14, do pinu tego połączone są cztery elementy, dwie diody krzemowe, opornik 1M i kondensator 50pF. Jeżeli system pracuje poprawnie, (Zapis, Odczyt programów w systemie Turbo i Normal) montaż na tym się kończy, jeżeli nie, zlokalizować należy na płycie miejsce podłączenia przewodów - biały, czerwony - z głowicy odczytującej. Należy wylutować kondensator który zwiera te przewody.

Schemat (wersja pierwsza)

Schemat (wersja druga)

Podłączenie płytki z Blizzard - widok na płytę XC12

Personal tools