Turbo Operating System

From Atariki

Revision as of 14:29, 13 mar 2010; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Turbo Operating System (TOS) , autor: Witold Ściuk.

Przeznaczony do komputerów Atari XL/XE, po raz pierwszy opublikowany na łamach Tajemnic Atari w numerze 4/92[1]. Jego głównym zadaniem jest obsługa taśmowego systemu turbo, zgodnego na poziomie sprzętu z Turbo 2000.

System ten był prawdopodobnie wzorowany na COS - komendy CAR, MOT są wspólne. Ma jednak pewne wyróżniające go cechy:

  • wbudowany kopier plików (komenda COP)
  • wbudowany "RAMFILE" M: przechowujący dane pod ROM systemu
Personal tools