Ultrasyd

From Atariki

Revision as of 07:09, 12 sie 2022; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Sydney 'Ultrasyd' Plumey

Muzyk, tworzący głównie chiptune.

Zmarł w październiku 2020, zaledwie kilka dni przed swoimi 40-tymi urodzinami.

Personal tools