Union Software Of Silesia Rousers (USSR)

From Atariki

Revision as of 17:13, 13 lut 2005; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search
bardzo zasłużona grupa na scenie małego Atari. Pochodziła ze Śląska.

Skład: Buchcik, Electrosoft, Muro, Paskud, TLTen artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools