VTOC

From Atariki

Revision as of 03:01, 3 mar 2006; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Volume Table of Contents (VTOC) w terminologii Atari oznacza wydzielony obszar na dyskietce zawierający kompletny opis struktury zapisanego na niej systemu plików.

Personal tools