VTOC

From Atariki

Revision as of 16:19, 25 cze 2006; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Skrót od Volume Table Of Contents.

W terminologii Atari oznacza wydzielony obszar na dyskietce zawierający kompletny opis struktury zapisanego na niej systemu plików.

Personal tools