VTOC

From Atariki

Jump to: navigation, search

Volume Table Of Contents. W terminologii Atari oznacza wydzielony obszar na dyskietce zawierający kompletny opis struktury zapisanego na niej systemu plików. W zależności od użytego systemu plików VTOC może mieć postać mapy bitowej lub (rzadziej) FAT-u.

VTOC przeważnie nie obejmuje katalogu dyskietki, który liczy się jako odrębna struktura.

Personal tools