Video Board XE

From Atariki

Revision as of 12:49, 16 lip 2006; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Projekt Video Board XE autorstwa Electrona, polega na zastąpieniu GTIA nowym układem. W efekcie otrzymujemy:

  • kompatybilność z GTIA - nie działa tylko stare PMG i tzw. tryby GTIA.
  • blitter spriteów z własną 512 KB pamięcią RAM. Generuje spritey o rozmiarach od 1x1 do 256x256 punktów w rozdzielczości odpowiadającej 320x192, każdy sprite w 256 kolorach. Ilość spriteów organiczona tylko wydajnością blittera, co najmniej 30 sztuk o rozmiarach 32x32x256 kolorów na ramkę.
  • programowalne priorytety spriteów i tła. Prosta detekcja kolizji spriteów.
  • programowalne pozycje x i y spriteów z dokładnością 1 pixela hi-res.
  • dwie programowalne palety 256-kolorowe - jedna dla Playfield druga dla spriteów. Wybór spośród 65536 kolorów (Hi-Color RGB).
  • mapa kolorów playfield o rozdzielczości 8x8 i 4x4 pixele, dla każdego takiego kwadratu można wybrać 1 z 32 zestawów kolorów (wszystkie kolory playfield ulegają zamianie), możliwe jest skrolowanie mapy kolorów w pionie i w poziomie z rozdzielczością 1 pixela.
  • możliwość mieszania w jednej linii trybów hi-res i kolorowych za pomocą odpowiednich definicji w mapie koloru.
  • wyjście RGB do monitora / telewizora.


Demonstracja możliwości:

Grafika:Vbxe-1.jpg


Widok płyty głównej z zamontowanym rozszerzeniem:

Grafika:Vbxe-2.jpg


Zobacz też


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools