Vidol

From Atariki

Revision as of 21:15, 10 gru 2004; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Kamil 'Vidol' Walaszek

Jeden z najlepszych grafików na scenie Atari XE/XL.


Członek grup: Tight

Produkcje:

Personal tools