Vidol

From Atariki

Revision as of 10:50, 25 gru 2004; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Kamil Vidol Walaszek

Jeden z najlepszych grafików na scenie Atari XE/XL. Potrafi obsługiwać edytor GED i nie tylko. :)

Członek grupy: Tight

Produkcje:

Personal tools